Vorige week zijn in Noordwolde, Steggerda en de omliggende dorpen suikerbroden verkocht. Dit heeft maar liefst €1.100 opgeleverd! Voorafgaand aan de actie, zijn twee deelnemers aan de reis van deze zomer, geïnterviewd door de lokale omroep van de gemeente Weststellingwerf, Radio Centraal. Het fragment is terug te luisteren via de Facebook-pagina van Stichting Stype.

In de tweede en derde week van juni is een koekverkoopactie in een aantal dorpen in de Greidhoeke: Burgwerd, Hartwerd, Hichtum, Lollum, Waaksens en Easterein. Bij deze actie worden sûkerlatten verkocht, gebakken door Bakkerij De Schiffart uit Tzum. Wilt u ook graag een sûkerlatte kopen voor het goede doel, maar woont u niet in één van de eerdergenoemde dorpen? Neem dan contact op met de stichting, wellicht kunnen we wat regelen!

Afgelopen week stond een artikel in De Stellingwerf over de Tadzjikistangangers die uit De Stellingwerven komen. Klik hier om het artikel te lezen.