De infoavond voor belangstellenden voor de groepsreis in 2014 is goed bezocht; er waren 29 mensen aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst is de documentaire van de reis van 2013 voor het eerst vertoond. De film, gemaakt door Jaring en Tsjeard van 5online, is enthousiast ontvangen door de aanwezigen alsmede het bestuur.

Tijdens de infoavond is aan de aanwezigen verteld wat verwacht wordt van de deelnemers van de reis. Zo is onder andere ter sprake gekomen dat de deelnemers de reis- en verblijfkosten (€ 1.500 á € 2.000 per persoon) niet zelf hoeven te betalen, maar dat deze kosten bij elkaar verdiend moeten worden aan de hand van geldinzamelingsacties. Een vereiste is wel dat de deelnemers zo veel mogelijk deelnemen of meehelpen aan de acties. Het bestuur heeft aangegeven grote waarde te hechten aan de deelname van de groep aan de acties, omdat de groepsvorming hierdoor wordt bevorderd. Een aantal acties waarover gesproken is, zijn een schuurfeest in Heeg, een muziekavond in Lollum, bingoavonden en de elfstedentochtsponsorloop. De aanwezigen hebben ook een aantal andere suggesties om geld in te zamelen naar voren gebracht.

Aan het einde van de avond zijn de deelnameformulieren uitgereikt, die ook hier te downloaden zijn. De inschrijving sluit op 31 januari 2014. Klik hier voor meer informatie.

2 reacties, RSS