De Stichting Stype is opgericht vanuit de diaconie van de Protestantse Gemeente Burchwert-Hartwert-Hichtum. Deze diaconie heeft het werk van de stichting ook altijd ruimhartig ondersteund. Dat is nog steeds het geval, en daar zijn we erg dankbaar voor!

Maar zo nu en dan is het wel goed om na te denken over de beste manier om gehandicapte kinderen en jongeren in Tadzjikistan te ondersteunen. Al eerder hebben we de conclusie getrokken, dat intensieve bouwprojecten in het internaat in Hisor niet meer nodig zijn, in in ieder geval niet vanuit Nederland. De regering heeft daar de laatste jaren haar verantwoordelijkheid steeds meer op zich genomen, en dat is te merken. Natuurlijk kunnen we zo nu en dan nog wel steun geven, maar we hoeven er niet meer met een bouwploeg heen.

Zo hebben we ook de huur van een complete flat met keuken en slaapkamers voor zeven jongens geëvalueerd. De huur van een flat kost veel geld, en moet soms voor één jaar vooruit worden betaald. We moeten dat wel kunnen garanderen als er nieuwe bewoners aankloppen, want het heeft geen zin om jongeren maar een halve opleiding aan te bieden. Dit jaar studeren de laatste twee jongens die al langer in de flat verbleven af. Zayniddin heeft een economie studie aan de universiteit afgerond en hoopt een baan als administrateur te vinden in zijn geboortestreek. Hij is inmiddels getrouwd en woont met zijn vrouw in het huis van zijn ouders. Dilsjod heeft een vierjarige studie gedaan voor medisch assistent  en hoopt een baan te vinden als praktijkondersteuner, assistent in een ziekenhuis of bij een gezondheidsorganisatie. Ook hij heeft trouwplannen en hoopt deze zomer te trouwen met een jonge vrouw die afgestudeerd is als huisarts.
Het is fijn deze jonge mensen te hebben kunnen helpen met het leggen van een basis voor hun verdere leven en wij wensen hun daarbij succes.

We hebben, na overleg met de diaconie van Burchwert, besloten de huur van de flat op te zeggen als deze jongens zijn vertrokken.

Natuurlijk zijn er andere gehandicapte jongeren die ook graag een opleiding willen volgen. Maar de overige jongens die op dit moment nog in de flat verblijven of anderen die bij ons aankloppen, kunnen ook vanuit hun thuissituatie naar school gaan. Zij hebben dan ondersteuning nodig voor vervoer en soms aangepast meubilair of leermiddelen, en daar kunnen wij dan weer bij helpen. Het studiegeld voor mensen met een beperking wordt door de overheid betaald. Door de blijvende steun van de diaconie van Burchwert-Hartwert-Hichtum en andere partijen is het gelukkig mogelijk door te gaan met de ondersteuning van gehandicapte jongeren in Tadzjikistan. Wij zijn daar erg dankbaar voor!