Afgelopen week hebben vrijwilligers sûkerlatten verkocht in Tzum om geld in te zamelen voor de nieuwbouw van het washok bij het internaat in Hisor. Net als in 2015 was de verkoop een groot succes. De opbrengst was bijna €600! Een prachtig bedrag dat geheel ten goede komt aan het doel van de groepsreis deze zomer. Alle vrijwilligers en uiteraard Bakkerij De Schiffart uit Tzum worden heel hartelijk bedankt voor hun medewerking!

De sûkerlatten gemist en toch graag Stype steunen? Dat kan via de crowdfundingsactie! Ook kunnen deze maand flessenbonnen ingeleverd worden bij supermarkt Jumbo in Wommels voor Stichting Stype.