Tadzjikistan

In het uiterste zuidoosten van de vroegere Sovjet-Unie ligt het straatarme Tadzjikistan, door de Russen achtergelaten zonder noemenswaardige economische infrastructuur. Het land viel meteen ten prooi aan een burgeroorlog. Inmiddels is er alweer ruim vijftien jaar vrede, maar de wederopbouw gaat uiterst langzaam. Bijna alle Tadzjieken zijn arm, maar het allerarmst zijn wel de kinderen die de pech hebben dat ze zijn geboren met een handicap, of het slachtoffer zijn van polio. Vele ouders kunnen deze kinderen niet goed verzorgen. Ze belanden in een internaat en komen daarmee van de regen in de drup.

Achtergrond

In 2005 kwam Ype Walstra via een andere stichting in aanraking met deze kinderen en nam het initiatief hen te helpen. Dit initiatief werd overgenomen door de kerkgemeenschappen van Burgwerd en Lollum en omstreken in Fryslân. Kleine gemeenschappen, maar door het persoonlijke contact met kinderen uit Tadzjikistan die een poos in één van de dorpen logeerden en in het Sint Antonius ziekenhuis een operatie ondergingen, groeide de betrokkenheid razendsnel. Vanaf 2012 wordt het project ook vanuit enkele dorpen in Weststellingwerf financieel en met vrijwilligers ondersteund.

Werkzaamheden en reis

Tijdens de reizen van de afgelopen jaren zijn groepen uit deze dorpen afgereisd naar Tadzjikistan om de omstandigheden in het kindertehuis, die letterlijk met geen pen te beschrijven waren, te verbeteren. Er werd een nieuw toilet- en douchegebouw gerealiseerd, er kwam een nieuwe keuken, de watervoorziening werd opgeknapt, het waslokaal, en enkele honderden bedden en kasten provisorisch gerepareerd. Inmiddels zijn we een zelfstandige stichting geworden en is er tijdens de reis van 2011 een begin gemaakt met het opknappen van de slaapkamers van de kinderen. Zo zijn in de jaren 2011 en 2012 de oude ramen en kozijnen van 18 slaapkamers en 3 andere ruimtes vervangen door kunststof kozijnen met dubbel glas. Daarnaast zijn al de kamers geschilderd en zijn de deuren en deurposten vervangen. In 2013 en 2014 zijn een aantal leslokalen op de boven- en benedenverdieping door ons op dezelfde wijze opgeknapt. Een aantal leslokalen op de benedenverdieping en een badhuis zijn op initiatief van de regering opgeknapt. In 2015 is op een binnenplaats bij het internaat een speeltuin gemaakt, met schommels, rekstokken, een speelhuis en een zandbak.

Gezondheid en hygiëne

In 2009 is begonnen met het investeren in gezondheid en hygiëne van de kinderen. Een aantal jaren is financiële ondersteuning gegeven voor gezond voedsel in de vorm van een warme maaltijd voor alle kinderen in het internaat. Sinds een paar jaar zorgt het internaat zelf voor deze maaltijden. Stichting Stype ondersteunt nog wel in de voorziening van hygiëneproducten, zoals tandpasta, tandenborstels, shampoo, wasmiddelen en reinigingsmiddelen voor de wc’s en de keuken. Maandelijks wordt er een vast bedrag overgemaakt dat hieraan wordt besteed. Hierbij hebben we het systeem ingevoerd dat men de lege verpakkingen in moet leveren om nieuw te krijgen en wordt het verbruik bijgehouden. Dit wordt gecontroleerd door een vast persoon ter plaatse, waarmee wekelijks telefonisch contact is.

Plannen

De komende tijd willen we doorgaan met het werk van de voorgaande jaren. Veel aandacht zal worden besteed aan de hygiënische omstandigheden in het internaat zoals het regelmatig wassen van kleren en beddengoed. Ook willen we het personeel voorlichten op het gebied van hygiëne. Er is daar nog veel te verbeteren!

Financiering

De stichting wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding ontvangen. Om de projecten tot een succes te maken, worden er jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd. Zo wordt onder andere een concert gegeven, een etappe van de Elfstedentocht gelopen, flessenacties gehouden en bingoavonden georganiseerd. In diverse dorpen wordt er met suikerbroden gevent. Jaarlijks staan vrijwilligers op verschillende kerstmarkten producten te verkopen. Op deze wijze wordt geld ingezameld om de reis te kunnen realiseren voor de deelnemers en de kosten van de werkzaamheden in het internaat. Daarnaast worden er door de diverse diaconieën collectes gehouden. Maar dit is nog niet voldoende om alles in Tadzjikistan te kunnen realiseren. De mensen en bedrijven die ons sponsoren zijn van groot belang en zonder hen zou het werk in Tadzjikistan niet mogelijk zijn.

Het andere doel

Als stichting vinden wij het ook belangrijk dat de deelnemers aan de reis een stuk ontwikkeling en levenservaring meekrijgen. Vooraf aan de reis werkt de groep zoveel mogelijk mee aan acties voor het verkrijgen van financiële middelen en offert hierdoor een gedeelte van hun vrije tijd op voor vreemde mensen in een ander land. Zo wordt ook een gedeelte van de vakantiedagen besteed aan de reis. Tijdens de reis wordt er een zware fysiek inspanning gevraagd van de deelnemers. De groepsleden kunnen kennismaken met het land en haar inwoners door inkopen te doen op de plaatselijke markt of in de supermarkt. Ook is er gelegenheid om te eten bij Tadzjiekse gezinnen.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Stype bestaat uit de volgende personen:

  • Liuwe Westra, Lollum, voorzitter
  • Abe Timmermans, Noordwolde, penningmeester
  • secretaris: vacant

Het beleidsplan van de stichting is hier te downloaden.
De statuten van de stichting zijn hier te downloaden.

De jaarcijfers van 2020 zijn hier te downloaden. De jaarcijfers van 2021 zijn hier te downloaden.