Rectificatie: na het opmaken van de balans bleek dat de opbrengst van de verkoopactie van de sûkerlatten €1.300 is in plaats van de eerdergenoemde €900! Dank aan alle koekkopers en -verkopers voor hun bijdrage! [27/06/2015 14:22]

Nog maar drie weken en dan vertrekt de groep naar Tadzjikistan!

Afgelopen weken zijn suikerlatten verkocht in de dorpen Burgwerd en Lollum en omstreken en in Easterein. Deze actie heeft zo’n €900 opgeleverd!

De laatste geldinzamelingsactie voor het vertrek naar Tadzjikistan is het dancefeest in café ’t West in Noordwolde op zaterdag 27 juni vanaf 22.00 uur. De entree komt geheel ten goede aan Stichting Stype.

De dag na het feest, op zondag 28 juni om 11.00 uur, zal de uitzenddienst gehouden worden in de kerk in Hichtum. In deze dienst staat de groep deelnemers centraal die dit jaar naar Tadzjikistan afreist. Voorafgaand aan deze dienst is er koffie of thee, vanaf 10.30 uur. Iedereen is van harte welkom!