Jarenlang heeft de zolder van het Hervormde lokaal in Lollum gefunctioneerd als opslag voor kleding voor de kinderen in Tadzjikistan. Die tijd is nu voorbij: de zolder is leeg. Met waarschijnlijk de laatste groepsreis naar Tadzjikistan deze zomer, is het niet langer nodig om grote voorraden kleding op te slaan. Halverwege augustus vertrekt een groep van zeven personen weer naar Tadzjikistan om daar te bouwen aan een washok bij het internaat voor gehandicapte kinderen. Iedere deelnemer neemt 20 kg kleding mee in de koffer en deze wordt uitgedeeld aan de kinderen in Tadzjikistan. De resterende kleding die opgeslagen lag, is gedoneerd aan Dorcas.

Met het einde van de kledingopslag is ook een einde gekomen aan de taak van Janneke Zoethout als beheerder van alle kleding. Jarenlang heeft zij haar met liefde ingezet voor het in ontvangst nemen van de kleding, het sorteren, wassen en soms zelf strijken van honderden kilo’s kleding die vervolgens als pakketten aan de deelnemers van groepsreizen werden uitgedeeld. Met dit werk heeft Janneke veel betekend voor de kinderen in Tadzjikistan. Stichting Stype is dan ook ontzettend dankbaar voor haar inzet en betrokkenheid.

Ook iedereen die kleding gedoneerd heeft, worden heel hartelijk bedankt. Evenals iedereen die op wat voor manier dan ook een bijdrage geleverd heeft aan dit succesvolle onderdeel van de hulp aan de kinderen in Tadzjikistan. Bedankt!