Stichting Stype Tadzjikistan opent de inschrijving voor de volgende groepsreis naar Tadzjikistan. Deze reis staat gepland voor de zomer van 2017, hoogstwaarschijnlijk in de bouwvak, dus tussen 7 en 25 augustus (datum is pas zeker als de tickets zijn geboekt), voor de duur van ca. twee weken.

Reisdoel: het internaat voor gehandicapte kinderen te Hisor, dichtbij de hoofdstad Dusjanbe, waar de stichting al geruime tijd actief is. Het concrete doel van deze reis is in de eerste plaats het vervaardigen van ca. 150 nieuwe bedden. De afgelopen jaren is het aantal kinderen in het internaat vrij snel gegroeid van ca. 300 naar 400. Voor ca. 100 kinderen zijn er nu geen fatsoenlijke bedden; men behelpt zich nu met bedden die enkele jaren geleden al om hygiënische of technische redenen buiten gebruik zijn gesteld en waarvan de matrassen nooit zijn gewassen, omdat ze aan het ledikant vastzitten. Naast het maken van nieuwe bedden zullen er waarschijnlijk ook enkele kleine reparaties aan het internaat zelf worden verricht.

Procedure: kandidaten kunnen zich vanaf nu aanmelden door het aanmeldingssformulier in te vullen en te mailen naar info@stichtingstype.nl. De minimumleeftijd voor deelname is 20 jaar. Relevante werkervaring is niet verplicht, maar wel wenselijk.

Op 17 januari 2017 is er om 20.00 uur een informatieavond in het dorpshuis te Burgwerd. Op deze avond wordt er informatie gegeven over het werk van Stichting Stype Tadzjikistan, over de geplande reis en over de procedure en de voorbereiding.

Voorbereiding: van de kandidaten die door het bestuur worden aangenomen, wordt verwacht dat zij individueel en als groep door middel van acties het belangrijkste deel van de reis- en verblijfkosten zelf inzamelen. Hierbij geldt een richtbedrag in de buurt van € 1000 per persoon. De aanmelding wordt alleen gehonoreerd, als de kandidaat hierover een schriftelijke verklaring ondertekent. Blijkt tijdens de voorbereidende acties, dat een kandidaat zich niet of onvoldoende inzet, dan heeft het bestuur het recht de kandidaat alsnog af te wijzen.

Aanmelding is mogelijk tot en met 31 januari. Nadere details over de stichting zijn te vinden op deze website. Voor vragen kan contact worden opgenomen met één van de bestuursleden van de Stichting Stype Tadzjikistan.

Abe Timmermans, Noordwolde 06-44040182
Liuwe Westra, Lollum 0517-469245
Hanna Bakker, Makkum 06-11965571

Het bestuur van de Stichting Stype Tadzjikistan beslist, of een aanmelding wel of niet gehonoreerd wordt. Hiervoor is het mogelijk, dat het bestuur kandidaten uitnodigt voor een gesprek. Deze gesprekken zullen begin februari plaatsvinden. Na de gesprekken krijgen de kandidaten bericht of ze wel of niet mee mogen.