Ook in 2014 wordt er weer een reis naar Tadzjikistan georganiseerd door de Stichting Stype Tadzjikistan. Iedereen van 16 jaar en ouder die het werk van de stichting een warm hart toedraagt, kan zich vanaf maandag 6 januari aanstaande opgeven voor de reis. De aanmelding sluit vrijdag 31 januari 2014.

Op maandag 6 januari wordt er een informatieavond gehouden voor alle belangstellenden in het lokaal van de Gereformeerde kerk te Lollum. Op deze avond zullen foto’s en filmbeelden zijn te zien van de reis van 2013 en wordt er uitleg gegeven over het doel van de reis, de organisatie, de werkzaamheden en het verblijf in Tadzjikistan.

Ook op deze website zal vanaf 6 januari de nodige informatie zijn te vinden. Tevens kan er via de website een inschrijvingsformulier worden verkregen. De aanmelding geldt pas, wanneer het volledig ingevulde formulier, samen met een korte motivatie, bij het bestuur van de stichting is ingeleverd.

De exacte data van de reis zijn nog niet bekend, maar de reis zal hoogstwaarschijnlijk weer twee weken duren en plaatsvinden in de bouwvak.

Er kunnen in 2014 maximaal 15 mensen aan de reis deelnemen. Het bestuur van de stichting bespreekt begin februari 2014 de aanmeldingen en stelt aan de hand daarvan een lijst van deelnemers en eventuele reserves op.

Vanaf het moment dat de namen van de groep die naar Tadzjikistan gaat, bekend zijn, worden alle leden van de groep geacht deel te nemen aan verschillende gezamenlijke acties om de benodigde financiën voor reis en verblijf bijeen te brengen.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met

Abe Timmermans, abepaul44@gmail.com, 06-44040182
Ype Walstra, y.walstra@gmail.com, 0515-332788
Liuwe Westra, liuwe.westra@mensa.nl, 0517-469245