Doneren

Een donatie kunt u storten op:

IBAN: NL 62 RABO 0198 2970 09
t.n.v. Stichting Stype

Voor meer informatie over donateurschap kunt u contact opnemen met Stichting Stype via het contactformulier.

Stichting Stype is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Stichting Stype volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Het fiscaal nummer of Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) nummer behorende bij Stichting Stype is 8540 75 914.

Sponseren van acties

Voor het financieren van de reis en de materialen zijn we voor een groot deel afhankelijk van de acties, donateurs en sponsoren. In het verleden konden we de sponsoren niet veel meer bieden dan een vermelding van het bedrijf op het T-shirt en deelden we flyers uit tijdens de laatste etappe van de wandel Elfstedentocht. Maar nu we een zelfstandige stichting zijn geworden, en daarmee ook zijn gestart met een eigen website en nieuwsbrief, zijn er verschillende mogelijkheden om ook een stukje promotie te doen voor deze bedrijven. Te denken is dan bijvoorbeeld een beschrijving van het bedrijf en een logo met een link op onze website en digitale nieuwsbrief. We kunnen uw bedrijf ook in de nieuwsbrief vermelden als sponsor en erbij vertellen wat er met uw donatie is gedaan. Daarnaast worden er persberichten de deur uitgedaan.

Ook voor dit jaar zijn we weer dringend op zoek naar sponsoren die een steentje willen bijdragen. Heeft u belangstelling om ons te sponsoren neem dan contact op via de e-mail. We kunnen dan overleggen de mogelijkheden.

Neem een initiatief

Naast het doneren van geld zijn er nog verschillende andere mogelijkheden om ons te steunen. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Het houden van een spreekbeurt op jouw school.
  • Het geven van een presentatie bij jou in de kerk of op de jeugdclub.
  • Het plaatsen van een link op uw website en/of Facebook.
  • Door het doorsturen van de nieuwsbrief om Stichting Stype onder de aandacht te brengen.
  • Organiseren van activiteiten t.b.v. Stichting Stype.
  • Maar ook het inzetten van de groep voor uw activiteiten tegen een redelijke vergoeding kan een¬†mogelijkheid zijn.

Er zijn vele manieren te bedenken om een steentje bij te dragen. Voor meer informatie kunt u een mail sturen.