Er wordt momenteel nog gewerkt aan de betalingsmogelijkheden voor de website.

Een donatie kunt u storten op:

IBAN: NL 62 RABO 0198 2970 09

t.n.v. Stichting Stype

Voor meer informatie over donateurschap kunt u contact opnemen met:

Ype Walstra:

Tel: 0515-33 27 88

info@StichtingStype.nl