De namen van de deelnemers voor de reis van 2014 zijn bekend! Op een tweede informatieavond in het Gereformeerd lokaal te Lollum waren de beoogde deelnemers aanwezig, en zij hebben allen nogmaals te kennen gegeven, bereid te zijn mee te doen aan de verschillende acties ter voorbereiding en natuurlijk de reis zelf.

Op de foto staan: (staand, v.l.n.r.) Stephan Bakker, Floris Miedema, Hanna Bakker, Sjoukje Miedema, Idwer Heins, Anna-Rixt Meekma, Lois Jaspers, Houkje Veenstra, Jelle Rijpma, Jan Hulst
(hurkend v.l.n.r.) Marjanne Attema, Gerben de Vries, Dietmer de Schiffart, Hendrik Bouma, Liuwe Westra.

Op de foto staat ook nog Marjanne Attema. Zij moest zich helaas terugtrekken, omdat ze geen zekerheid had of ze de reis met haar werk kon combineren.

De leiding van de groep bestaat uit Stephan Bakker, Jan Hulst en Liuwe Westra.
In mei zullen Jan Hulst en Abe Timmermans een voorbereidingsreis naar Tadzjikistan maken om met de leiding van het internaat afspraken te maken over de werkzaamheden en deze voor te bereiden.