– Verslag van Age Jelle –

Het vermoeden bestaat dat er binnen de flat een Tadzjiekse epidemie van diarree is uitgebroken aangezien er nu drie mensen ziek zijn. Er wordt aan quarantainemaatregelen gewerkt om verdere verspreiding te voorkomen. Gelukkig verkeren de zieken buiten levensgevaar. Van harte beterschap.

Ondanks alles zijn de overblijvers vanochtend vol goede moed naar het internaat vertrokken.  De werkzaamheden bestonden vandaag uit schilderwerk, opruimen en tegels leggen. Het werk begint aardig te vorderen. Aangezien de leden binnen het gezelschap bijzonder openhartig zijn over het welbevinden of ongenoegen van hun stoelgang, zou ik willen afsluiten door te zeggen: een leeg rectum is een zorg minder in het haastig bestaan dat het leven heet.

Één reactie, RSS