Afgelopen vrijdagavond is er weer volop gebingood in doarpshûs De Nije Haven in Lollum. Jong en oud was van de partij en de meeste deelnemers zijn niet met lege handen naar huis gegaan. De organisatie, bestaande uit Janneke Algra, Klasina van Aken, Riemkje Joustra en Celesta Fokkens, heeft gezorgd voor de meest uiteenlopende prijzen, van ladekastjes tot frituurpannen en van handdoeken tot klokken. De bingo-avond heeft ongeveer €100 opgebracht.

Vrijdag 14 februari is er weer een bingo-avond, iedereen is welkom!