Zondag 27 mei was het weer zo ver: het klassiek concert ten behoeve van Stichting Stype. Het concert in de kerk van Hichtum is inmiddels een regelmatig terugkerend evenement met iedere keer een gevarieerd repetoire klassieke muziek. Deze keer traden de musici van baroktrio Thâ Thrîa op met Liuwe Westra op clavesimbel, Arjen Versloot op viool en Baukje Westra op blokfluit. Daarnaast verleenden Piet Vessies op orgel en piano en de sopraan Klaske Atema hun medewerking aan het concert. Zij brachten muziek van Bach, Händel, Telemann, Hayn, Wesley, Franck, Rossini en Gysbert Japiks ten gehore.

Veel mensen zochten verkoeling op deze warme zondag en het concert werd dan ook goed bezocht. Na afloop was er nog koffie en thee én werd één van de schilderijen van Jan van der Kuur uit Lollum geveild. Tezamen met de uitgangscollecte heeft het €625 opgeleverd. Een prachtige opbrengst die besteed zal worden aan de bouw van het washok bij het internaat.