Het internaat in Hisor heeft dit voorjaar twee auto’s gekregen van een Duitse organisatie. Vrijwilligers die niet bang zijn van avontuur zijn met de auto’s naar Tadzjikistan gereden, en hebben ze daar achtergelaten.

Het internaat kan de auto’s goed gebruiken om kinderen die medische zorg of fysiotherapie nodig hebben te vervoeren. Die mogelijkheid was er totnutoe niet.

Echter – de auto’s moeten nog wel op naam worden gezet en voorzien van een nummerbord. Dat is ook in Tadzjikistan niet goedkoop, en daarvoor heeft men een beroep op ons gedaan. Wij hopen, dat veel mensen die de kinderen in het internaat een warm hart toedragen, een klein (of groter) bedrag voor dit doel willen overmaken onder vermelding van AUTO’S op rekeningnummer NL 62 RABO 0198 2970 09.

Uit naam van de kinderen bedankt!