11 November, 2015
17:30
ROC Friese Poort, Harste 4-6, 8602 JX Sneek

Woensdag 11 november organiseert Stichting Stype een benefietdiner in ROC Friese Poort in Sneek. De aanvangstijd is 17.30 uur. De netto opbrengst komt geheel ten goede aan de stichting. Er zal een 3-gangen diner worden geserveerd voor de prijs van € 25. Dit is inclusief een aperitief, 2 consumpties en koffie toe.

Voor opgave en inlichtingen, kunt u hier contact opnemen met de stichting. Ook kunt u zich opgeven door het verschuldigde bedrag vóór 1 november over te maken op NL62 RABO 0198 2970 09 t.n.v. Stichting Stype.