Bingo!

Afgelopen vrijdagavond is er weer volop gebingood in doarpshûs De Nije Haven in Lollum. Jong en oud was van de partij en de meeste deelnemers zijn niet met lege handen naar huis gegaan. De organisatie, bestaande uit Janneke Algra, Klasina...